Międzyrzecz - Gorzów Wlkp.

 

Uwaga. Przystanek w Gorzowie na ul Chrobrego (Arsenał) Już OTWARTY

 

 

L.p. Miejscowość Przystanki KM
Kurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ae AS As A A A A Ae A A
1 MIĘDZYRZECZ PKP 0 5,50 6,30 7.05 08.50 11,0o 13.20 13.45 15.10 16,10 18.30
2 MIĘDZYRZECZ ul.Dąbr.
5,52 6.32 7.07 08.52 11.02 13.22 13.47 15.12 16,12 18.32
3 GŁĘBOKIE dr.nr 3
5,57 6.37 7.12 08.57 11.07 13.27 13.52 15.17 16,17 18.37
4 ROJEWO dr.nr 3
6,00 6.40 7.15 09.00 11.10 13.30 13,55 15.20 16,20 18.40
5 POPOWO dr.nr 3
6,04 6.44 7.19 09.04 11.14 13.34 13,59 15.24 16,24 18.44
6 SKWIERZYNKA dr.nr 3
6,08 6.48 7.23 09.08 11.18 13.38 14,03 15.28 16,28 18.48
7 SKWIERZYNA ul.Lokietka
6,12 6.52 7.27 09.12 11.22 13.42 14,07 15.32 16,32 18.52
8 SKWIERZYNA PKP
6,14 6.54 7.29 09.14 11,24 13.44 14,09 15.34 16,34 18.54
9 TRZEBISZEWO
6,23 7.03 7.38 09.23 11,33 13.53 14,18 15.43 16,43 19,03
10 BRZOZOWIEC
6,27 7.07 7.42 09.27 11,37 13.57 14,22 15.47 16,47 19,07
11


KRUPCZYN

Krupczyn 6,29 7,09 7,44 09,29 11,39 13,59 14,24 15,49 16,49 19,09
12 DESZCZNO kościół
6,33 7.13 7.48 09.33 11,43 14.03 14,28 15.53 16,53 19,13


13

DESZCZNO SZKOŁA 6,34 7,14 7,49 09,34 11,44 14,04 14,29 15,54 16,54 19,14


14


ZIELENIEC

ZIELENIEC 6,39 7,19 7,54 09,39 11,49 14,09 14,34 15,59 16,59 19,19


15

GORZÓW KONIAWSKA 6,41 7,21 7,56 09,41 11,51 14,11 14,36 16,01 17,01 19,21
16 GORZÓW OWCZA
6,42 7,22 7,57 09,42 11.52 14,12 14,37 16,02 17,02 19,22


17

GORZÓW ARSENAŁ 46,2 6,44 7,24 7,59 09,44 11,54 14,14 14,39 16,04 17,04 19,24


Kurs 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17 GORZÓW ARSENAŁ 0 6,48 7.30 8.15 09.50 12,00 14,30 15.15 16.10 17,05 19.25
16


Gorzów

Woskowa 6,51 7,33 8,18 09,53 12,03 14,33 15,18 16,13 17,08 19,28
15 GORZÓW Koniawska
6,52 7.34 8.19 09.54 12,04 14,34 15.19 16.14 17,09 19.29
14


GORZÓW

Zieleniec 6,54 7,36 8,21 09,56 12,06 14,36 15,21 16,16 17,11 19,31
13


DESZCZNO

szkoła 6,58 7,40 8,25 10,00 12,10 14,40 15,25 16,20 17,15 19,35
12 DESZCZNO kościół
6,59 7.41 8.26 10.01 12,11 14,41 15.26 16.21 17,16 19.36
11


KRUPCZYN

Krupczyn 7,01 7,43 8,28 10,03 12,13 14,43 15,28 16,23 17,16 19,38
10 BRZOZOWIEC
7,05 7.47 8.32 10.07 12,17 14,47 15.32 16.27 17,22 19.42
9 TRZEBISZEWO
7,09 7.51 8.36 10.11 12,21 14,51 15.36 16.31 17,26 19.46
8 SKWIERZYNA PKP
7,19 8.01 8.46 10.21 12,31 15,01 15.46 16.41 17,36 19.56
7 SKWIERZYNA Batorego
7,21 8.03 8.48 10.23 12,33 15.03 15.48 16.43 17,38 19.58
6 SKWIERZYNKA dr.nr 3
7,25 8.07 8.52 10.27 12,37 15,07 15.52 16.47 17,42 20,02
5 POPOWO dr.nr 3
7,29 8.07 8.56 10.31 12,41 15,11 15.56 16.51 17,46 20,06
4 ROJEWO dr.nr 3
7,33 8.15 9,00 10.35 12,45 15,15 16.00 16.55 17,50 20,10
3 GŁĘBOKIE dr.nr 3
7,36 8.18 9.03 10.38 12,48 15,18 16.02 16.58 17,53 20,13
2 MIEDZYRZECZ ul.Dąbr.
7,41 8.23 9.08 10.43 12,53 15,23 16.08 17,03 17,58 20.18
1 MIEDZYRZECZ PKP 48,7 7,43 8.25 9.10 10.45 12,55 15,26 16.10 17.05 18,00 20.20

LEGENDA


A-kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

S-kursuje w dni nauki szkolnej

e- nie kursuje w okresie ferii letnich